Krop, autenticitet og forsvarsmekanismer

Dette er et forløb til dig, der ønsker at udvide dit faglige og personlige fundament til at hjælpe andre med at komme i kontakt med deres autenticitet, så de kan tage ansvar for sig selv og egen trivsel.

Frygten for at blive afsløret som inkompetent er måske den forsvarsmekanisme, der mest af alt blokerer for forbindelsen til ens egen styrke og indre kompas.

Gennem metoden, som går bag ordene, bliver sindet opmærksomt på den direkte sammenhæng i kroppen.

Vi lægger grundstenene til at gå fra en lukket til en åben tilstand, fra blokering til flow, så vi tør risikere vores tillid til verden og få tifold igen.

Forløbet er et grundforløb og består af 1 livedag, 2 x 2 timer online, og en lukket Facebookgruppe.

Kroppen har svarene

Lær metoden til at bruge kroppen som guide ind i det ubevidste sind.

Kroppen kan kun tale sandt, og med min tilgang til krop og sind, kommer kroppens viden til bevidstheden på en udramatisk og kærlig måde.

Metoden styrker dig i at navigere mellem det, der er ‘aligned’ med dig, og det, der er ‘off’, så du bedre kan stå fast ved dig selv i en verden, hvor alt bliver målt og vejet.

Ved at gennemgå processerne selv, får du det ind under huden, og du vil til enhver tid have din viden tilgængelig til gavn for dig selv og dem, du omgås.

Ud fra en enkel model lærer du i praksis at

  • identificere forsvar/overbevisninger vs. autenticitet/essens
  • styrke din evne til at arbejde i dybden via sansesystemet
  • skabe bevidsthed om at stå stærkere i egen kerne

Bevæger vi kroppen, bevæger vi sindet og vice versa. Lad os bruge denne viden i arbejdet med at bevidstgøre kroppens visdom.

Forsvarsmekanismer

Hjemme i os selv, har vi styrken og tilliden til at vi kan klare os for hvert skridt vi tager ind i ukendt terræn. 

Vi har brug for vores forsvarsystem til at beskytte os imod overvældelse. Samtidig får det os til at hænge fast i gamle mønstre frem for at reagere passende i tilfælde, hvor vi godt kan stole på, at vi kan klare os.

På forløbet kommer dit syn på dig selv til at forandre sig. Vi kommer nemlig helt ind i det ubevidste sind.

Du lærer en praksis til at gå bagom det rationelle sind og ned i kroppen. Ligesom sneglens følehorn, trækker kroppen sig sammen, når den er utryg. Så har den lukket af, og er ikke til fals for “hovedsnak”. Men sætter du dig ved siden af, og begynder at “se” det samme, som den ser, så kommer følehornene til syne igen.

Dit syn på dig selv forandrer sig. Glæd dig til at få klarhed over, hvad du ubevidst holder på, som i virkeligheden er klar til at rykke!

”Du kan ikke rykke din klient længere end du selv kan rumme”

Sådan sagde min supervisor for 26 år siden. Disse ord har været min drivkraft lige siden.

Hej, mit navn er Karin Wissing Becker

Jeg har gjort det til en livsstil at rydde op i gamle mønstre og overbevisninger. Jeg skiller mig af med det, som ikke længere tjener mig godt, så mit autentiske selv kan få plads. Det samme som jeg hjælper mine klienter med.

Denne livsstil betyder for mig, at jeg tør kaste mig ud i nye projekter, som førhen kostede mig uhensigtsmæssig meget energi, hvis jeg overhovedet kom i tanker om, at det var muligt.

Jeg navigerer og justerer efter om jeg er i flow og i overensstemmelse med mig selv. Dette giver mig mulighed for at være ærlig og nysgerrig i stedet for at udgive mig for at have styr på det hele, som jeg ærlig talt har været fanget af tidligere.

Det store i det små – less is more

Nøglen til fysisk og følelsesmæssig frihed ligger i selv de mest subtile nuancer i kroppens kommunikation. Det kan vi opleve i vævet under kropsbehandlingen og i ordvalg og kropssprog i samtalen.

Ved at følge kroppens signaler til kernen af problematikken, hjælper jeg klienten med at forstå, hvad der er på spil, og så kan det egentlige arbejde med at ”finde hjem” begynde.

Vejen hjem er vejen til frihed

Personligt har jeg navigeret mig ud af mange års overvældende træthed, spændinger og kronisk hovedpine. Tidligere var jeg overbevist om, at jeg burde have styr på alting som den fagperson, jeg er. Den har jeg vendt på hovedet, så jeg i stedet oplever styrke i at være åben og nuanceret i min opfattelse af verden, og frem for alt, søger hjælp og støtte hos terapeuter, der kan arbejde i dybden med mig.

Essensen af det arbejde tager jeg med mig ind i det terapeutiske rum til gavn og glæde for dem, der kommer min vej.

Det første skridt, er det sværeste 

At anerkende sine egne begrænsninger, er noget af det sværeste, og samtidig det mest forløsende: du skal ikke længere kæmpe, nu kan du komme videre.

Med metoden, der går bag om ordene, lærer du at nærme dig egne og andres begrænsninger på en nænsom og respektfuld måde.

Yes, jeg skal med!

Dorte bruger mig til at få stopklodser forløst i det fagprofessionelle felt, såvel som i det personlige. Hun anerkender, at det hele hænger sammen, og at hun selv er udgangspunktet for alle sine forskellige roller i livet.

Dorte siger:

56 år, konsulent og psykoterapeut

Det vigtigste er, at jeg får forløst eller opløst gamle traumer. Det kan være gamle oplevelser eller overbevisninger, som både sidder i krop og sind. Det betyder, at jeg får en større frihed til at træffe valg i livet, når jeg ikke er så fastlåst i gamle overbevisninger og overlevelsesmekanismer.

Mød denne kvinde

74 år

Jeg vidste godt, at mine maveproblemer har sammenhæng med psyken og nervesystemet, men jeg havde ikke overvejet at gå vejen over behandling af psyken for at få det bedre.

[…]

Jeg sover godt om natten og er glad om dagen. Jeg har sluppet den evige bekymringstilstand.

[…]

Det sjove er, at min ro har givet effekt den anden vej.  Jeg synes, jeg modtager så meget positiv energi!! Det er nok fordi jeg er mere åben til at modtage.

Wauw, det er præcis det, der sker: man åbner op for omverdenen, når man ikke længere holder på sig selv. Men først skal trygheden indeni etableres.

Sammen med andre Psykomotoriske Terapeuter dykker vi ned i de for jer aktuelle temaer. Det kunne være:

  • Overanalyse: som kan vise sig ved at terapeuten fokuserer på en intellektuel forståelse at klientens problem, når hun f.eks. føler sig usikker overfor problemstillingen. Terapeuten flytter dermed sit nærvær fra kroppen til hovedet for at undgå kontakten til sin usikkerhed.
  • Empati som undvigelsesmanøvre: empati kan være en måde at undgå at konfrontere og udfordre klienten, mens det i virkeligheden handler om terapeutens frygt for at trigge en konflikt.
  • Selvbeskyttelse: Terapeuten kan undgå at arbejde med visse temaer, som hun selv har det svært med.

Alle eksempler viser at terapeutens egne ubalancer kommer til at begrænse klientens mulighed for vækst.

Kom med på forløbet og få nogle konkrete ‘tjekpoints’ til at øge din selvbevidsthed, så du kan få endnu mere af din autenticitet på banen.

Selvudvikling

Du rykker ikke din klient længere end du selv kan rumme

Du åbner ikke op for mere, end du kan være et anker for i klientens proces. Samtidig kræver det, at du selv bevæger dig og frigør dig fra begrænsende overbevisninger, så du kan arbejde med dybe processer sammen med klienten.

For at kunne dette skal du være i kontakt med dig selv. På denne måde får dette forløb en dobbelteffekt: Du arbejder med dig selv både fagligt og personligt, og dine klienter vil opnå endnu bedre resultater gennem samarbejdet med dig.

Sansesystemet
– krydsfeltet mellem krop og følelser

Hukommelsen er lagret i sansesystemet. Ved at lade sansesystemet guide dig, kan du mærke i din egen krop, hvilke erindringer der vækker tryghed, og hvilke der vækker utryghed.

Denne “insiderviden” er ét af de vigtigste “tjekpoints” i dit arbejde med andre mennesker. Det vil tydeligt vise sig, når vi i praksis træner at afkode adfærd, tanker og overbevisninger, og spørger kroppen, hvad den (selv) ved om det.

Her kan du se en optagelse fra en undervisning i min Facebookgruppe:

KROP ENERGI BEVIDSTHED

Har du noget på hjertet, vil jeg rigtig gerne tale med dig.

Mobil: 61419593

eller skriv til mig på:

karin@sansforkroppen.dk

Det, der er lige mig!

Min søn blev endelig “set” og kom ud af sin invaliderende angst

Angst er måske den tilstand, hvor det tydeligst viser sig, når kroppen modsætter sig.

Men man behøver ikke at have angst for at opleve modstand, frygt og ubehag. Møder vi mennesket med forståelse og anerkendelse, og er vi sammen nysgerrige på, hvad kroppen forsøger at kontrollere, skaber vi rum for, at det ubevidste sind kan sænke paraderne.

Jeg er dybt taknemmelig for at se min søn slippe angsten, uden at skulle tvinge sig selv til at overvinde den. Det skete helt naturligt, da han fik den rette behandling. Jeg er også taknemmelig for at have fundet en metode, der harmonerer så dybt med kernen af problemet: behovet for at blive mødt og set som det menneske, man er.

I dag “opdaterer” jeg nervesystemer, så det bliver lettere at være med det, der er, som den man er.

Men uden arbejdet med mig selv, var jeg ikke nået hertil.

Du kan også blive endnu skarpere i dit arbejde med andre mennesker.

Tilmeld dig forløbet og oplev hvordan brikkerne falder på plads i dit indre puslespil.

Husk at tage din krop med, for det er den, du oplever, lærer og formidler igennem.

Krop, autenticitet og forsvarsmekanismer

Det her får du med dig:

I et mix af teori, cases og praktiske øvelser, træner vi observation af eget nervesystem.

Du går videre med ny viden og indsigt i:

  • forsvarsmekanismernes opståen og udvikling
  • hvordan de ses og mærkes via kroppens sprog
  • en åben og nysgerrig tilgang til forandring

Hvem kan deltage

Du er uddannet eller under uddannelse til Psykomotorisk Terapeut med interesse for selvudvikling og ansvar for egen læring og trivsel. Du ønsker at udvide forbindelsen til din kropslige intelligens og ønsker at styrke din tryghed ved at arbejde med dine mentale barrierer.

Det er ikke et krav at være beskæftiget i faget.

Tid og sted

16. maj: Facebookgruppen åbner

23. maj kl 9:00 – 16:00:  Livedag hos Sans For Kroppen, Frederiksgade 7, 1. sal, Hillerød

30. maj kl 18:30 – 20:30: 1. onlinemøde på Zoom

13. maj kl 18:30 – 20:30: 2. onlinemøde på Zoom

Livedagen

Med udgangspunkt i teori og metode, giver øvelser, sparring og diskussioner dig en ny tilgang til krop og sind.

Jeg er anker og garant for et trygt rum, hvor vi kan dele og være sårbare sammen.

Vi er naturligvis enige om, at alt, der deles i rummet, forbliver i rummet.

1.  møde på Zoom

Udveksling af erfaringer, svar på spørgsmål og oplæg om relevant emne fra mig.

2. møde på Zoom

Samme dagsorden som 1. gang.

Afrunding og afslutning.

Facebookgruppen

Her får du sparring på dine tanker og overbevisninger, når du deler dine sejre, udfordringer og spørgsmål.

At få tankerne ud af hovedet i skrift eller tale, er noget af det vigtigste i et lærings- og udviklingsforløb.

Gruppen er jeres, og I kan tagge mig, hvis I ønsker mit besyv.

Pris og tilmelding:

Da det er første gang jeg udbyder forløbet til fagpersoner, er det muligt, at der opstår behov for mindre justeringer bag scenetæppet.

Derfor sætter jeg netop dette forløb til en lavere pris end normalt.

2500, kr. 1950,- kr. 

Kan betales i 3 rater á 665,- kr.

Egenterapi/Essenstereapi: 1500,- kr. Din pris i 2024: 900,- kr.
Ved tilmelding modtager du en rabatkode til 1:1 Essensterapi hos mig. En rabat, du kan benytte i hele 2024.

Du tilmelder dig ved at trykke på knappen herunder.

Er du i tvivl om noget, eller er der noget teknik, der driller, skal du endelig hive fat i mig.

CV

Jeg dimitterede fra Bodil Müller’s Afspændingspædagogisk Seminarium i 1996 og har igennem årene suppleret med et væld af kurser samt uddannelserne til:
Kranio Sakral Terapeut
Chok Release Master
METAsundhedsterapeut

2006 –
Selvstændig i egen klinik.

2010 –
Selvstændig bevægelsesunderviser

1994 – 2009
Aftenskolelærer med undervisning i motion, træning og afspænding, efterfødselstræning og ryg/nakke-specialhold

1996 – 2007
Ansat som afspændingspædagog ved Instituttet for Blinde og Svagsynede med arbejdsområderne individuel behandling, bevægelsesundervisning og ergonomi samt udvikling og undervisning på erhvervsrettet massøruddannelse for blinde og svagsynede

1996 – 
Undervisning og opgaver for private, offentlige arbejdspladser og foreninger

Ønsker du mere info, kan du læse mere på

Sans for Kroppen

Hvis du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået.

– Tony Robbins