Skip to main content

Terapi- og læringsforløb

På dette forløb starter vi der, hvor du har anerkendt dig selv for, at dine spændinger og dit følelsesmæssige ubehag, er der af en årsag – også selvom du ikke kender den helt endnu.

For at kunne skabe dit eget liv, tiltrække det, du ønsker og arbejde med din krops selvhelbredende kræfter, skal der ryddes op de steder, hvor du holder dig selv tilbage, ikke føler dig tilstrækkelig eller værdifuld nok, til at følge dit hjerte og modtage kærlighed.

Det er med stor glæde, at jeg ikke alene kan tilbyde dig undervisning og træning i at lytte til dit hjerte, men også har teknikkerne til at forløse det i dig, der sidder fast og står i vejen for, at du for alvor rykker.

Viden skaber tryghed

Det, vi ikke forstår, har vi svært ved at elske. Det gælder også det, vi ikke forstår ved os selv.
Jeg lærer dig i praksis at finde ud af, hvad der ligger bag dit temperament og tvivl. Jeg lærer dig at se mulighederne de steder, hvor du føler at tingene ikke kan lade sig gøre og ikke kan ændres. Jeg hjælper dig med at “se” ind i nye dele af din bevidsthed. Det lyder måske kryptisk, men betyder bare, at når vi ser nærmere på det inden i, som reagerer på omgivelserne, opdager vi, at det hverken er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at du bruger så meget energi på det.
At leve efter egne ønsker og behov, bliver først let og naturligt, når frygten for ikke at være god nok, eller tanken om at komme til at overskride andres grænser, ikke længere fylder.

Chok og mønstre

Oplevelser, som giver os følelsen af ikke at være på højde med situationen, og som dermed er overvældende, kan sætte sig fast i os som noget, der gør os utrygge i lignende situationer i fremtiden. Måske kender du til ikke at få sagt det, når der er noget, du ikke forstår, eller få sagt fra, når du har rigeligt i forvejen, i frygt for – ja, hvad mon du er bange for? At virke dum eller svag?

Vælger du at arbejde med mig, ser vi nærmere på, hvad det er der gør, at det ikke er trygt for dig at stå ved, at du ikke forstår eller har overmenneskelige ressourcer til arbejdsbyrden.

Chok opstår altså forenklet sagt, når vi har følelsen af ikke at kunne holde og bevare trygheden i os selv i en given situation. Når først vi har chok på noget, dukker ubehaget op hver gang, der sker noget, der minder om det. Derfor danner vi klogt nok mønstre, der hjælper os med at undgå at blive trigget.

Stress, uro, tankemylder, hjertebanken, pleaseradfærd, dominerende adfærd, negativ tankegang, faste overbevisninger om, hvordan andre er, eller hvad andre forventer, og mange, mange andre symptomer, kommer af chok og fastlåste mønstre, og tager energi og ressourcer fra det, der i virkeligheden er vigtigt for os.

Chok kommer altså ikke kun af trafikulykker, tab og overgreb, men også af ikke at føle sig god nok.

Hvordan havner vi i stress og mistrivsel?

Stress, dårligt humør, og en tilstand af at være drænet, er selvfølgelig ikke noget man vælger, fordi man ønsker det. Det sker når man ikke kan/tør vælge anderledes. Jeg hjælper dig med at se på frygten, opdage nuancerne, og det, der også er: alt det i dig, der GODT kan, som HAR tillid til, at du er god nok, som du er.

Mange af vores begrænsende mekanismer er jo ikke bevidste, og selvom de var, kan vi have rigtig svært ved at forlige os med dem. Det skaber overspringshandlinger, undskyldninger, offermentalitet og rigtig mange andre sideeffekter, som igen kan være vanskelige at ændre, fordi de ganske enkelt er der for at passe på os, og ikke bare kan slippe før tilliden til at kunne klare sig uden, er til stede.

Sammen finder vi ind til, hvad der holder dig tilbage, og når det er forløst, har du ikke længere brug for dine ressourcekrævende mønstre.

Vi kan også være fastlåst i mangel, længsel og savn, som gør os overivrige efter at noget skal ske eller være på bestemte måder. Det fortrænger muligheden for, at det, man ønsker, måske ligger lige foran én, men bare ser helt anderledes ud end man troede.

Dit personlige udviklingsforløb

  • Dit individuelle forløb, hvor vi arbejder med de fysiske og følelsesmæssige temaer, som er relevante for dig
  • 5 Essensterapi-sessioner (fysisk fremmøde eller online)
  • 1/2 times ugentlig telefonsamtale
  • Ubegrænset sparring på din proces via privat FB gruppe
  • Online undervisning i grundlaget for personlig udvikling: psykologiske mekanismer, chok, mindset og livsoverbevisninger
Send en sikker mail

Mini-uddannelse

I dette terapeutiske forløb har jeg samlet alle mine formidlende og terapeutiske kompetencer. Det hele har til formål at skabe forståelse, helhed og tryghed til at handle og skabe indefra og ud.

Indenfor rammerne er det dit forløb.  Derfor kan der være nogle af temaerne, som vi arbejder meget med, mens andre ikke er relevante for dig.

Det er en mini-uddannelse i at mestre sine følelser og tanker, skabe bevægelse i begrænsende overbevisninger og mindske afhængigheden af at ting og andre mennesker, skal være på bestemte måder, for at man kan være tryg. På den anden side af chokket ligger friheden og følelsen af at kunne holde sig selv i enhver situation.

Pointen i dette forløb er, at få din viden helt ind og mærke i kroppen. Det er der forandringen virkelig sker.
Jeg kommer ikke til at mestre det hele i en grad, så alle udfordringer er visket væk, men du vil blive i stand til at arbejde med dig selv på en konstruktiv og helende måde.

Forandring starter indefra
Uanset om du ønsker at blive en bedre behandler, partner, forældre, leder eller kollega, starter det i dig.
Jo stærkere du står i dig selv, des bedre kan du være der for andre og det arbejde, du laver.

Indholdet

Onlineundervisning
Der er flere lag i, at skabe frihed i dit indre: Du skal kende til de grundlæggende psykologiske mekanismer, som du ikke alene må forstå med hovedet, men helt ind i dit sansesystem.
Du kommer til at forstå dine svære følelsers oprindelse, så du ikke længere er bange for at mærke dem, endsige at arbejde med dem.
Du lærer at mærke, hvornår du er hjemme i dig selv, og hvornår du er hoppet ind i ét af dine energikrævende mønstre. Du vil ikke længere være offer for dine underbevidste automatmønstre, men vil vide, hvordan du ændrer dit fokus til et styrkende og helende selvbillede.

Der er både mentale og meditative øvelser, samt fysiske vejrtræknings- og afspændingsøvelser.

 

Onlinematerialet er dit til evigt eje.

1 ugentlig samtale og ubegrænset sparring via FB
I vores samtaler hjælper jeg dig i praksis med at blive bevidst om, hvad du tænker og siger om dig selv, så du får erstattet ord og udsagn, du taler dig selv ned med, til noget, der styrker og højner din energi og dit selvværd.

Essensterapi
Vi mødes i klinikken (eller online, hvis du foretrækker det).
Dette er rummet, hvor vi forløser det, der hæmmer og begrænser dig. Under forløbet bliver du skarpere til at indfange de steder, hvor din krop reagerer med fysiske fornemmelser og energikrævende adfærd – dit barometer for, om der er chok tilstede.

Den fysiske behandling – kropsterapien – afspænder og regulerer krop og nervesystem og indgår som en naturlig støtte i din proces med at “finde hjem”, mærke dine grænser og forbindelse til din fysiske krop, samt løse ubalancer, som hovedpine, nakkesmerter, iskias m.v.

Prisen for hele forløbet er 22.500,- kr.

Har du en rabatkode, kommer prisen ned på 18.000,- kr.
(Jeg kvitterer med 25% rabat ved modtagelsen af en anmeldelse af mit arbejde)

Ekstra Essensterapi-sessioner koster 1000,- kr.

Ratebetaling kan aftales.

Ring eller skriv og aftal tid til en gratis og uforpligtende samtale.

Send en sikker mail